Sách hình học/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng .

Ký hiệu[sửa]

Góc có ký hiệu

2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A

Angle acute.png


Đơn vị đo góc[sửa]

Góc đo bằng đơn vị Độ o hay Radian Rad


Thí dụ

Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Góc Hình Định nghỉa
Góc nhọn Ángulo agudo.svg Góc nhọn là góc nhỏ hơn 90°
Góc vuông Right angle.svg Góc vuông là góc bằng 90° (1/4 vòng tròn);
Góc tù Ángulo obtuso.svg Góc tù là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc bẹt Angle obtuse acute straight.svg Góc bẹt là góc 180° (1/2 vòng tròn).
Góc phản Ángulo cóncavo.svg Góc phản là góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Góc đầy Ángulo completo.svg Góc đầy là góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn).

Cặp góc[sửa]

Góc phụ = Góc 1 + Góc 2 = 90
Góc bù = Góc 1 + Góc 2 = 180

Trong 2 đường thẳng song song

Góc song song
Góc đối xứng