Bước tới nội dung

Sách hình học/Góc

Tủ sách mở Wikibooks

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm sẽ tạo ra một góc giữa hai đường thẳng . Thí dụ , 2 đường thẳng AB và AC cắt nhau tại một điểm a tạo ra góc A

Ký hiệu[sửa]

Góc có ký hiệu

Góc A có ký hiệu

Đơn vị đo góc[sửa]

Góc đo bằng đơn vị Độ o hay Radian Rad


Thí dụ

Góc A bằng 30o

Thể loại góc[sửa]

Góc Hình Định nghỉa
Góc nhọn Góc nhọn là góc nhỏ hơn 90°
Góc vuông Góc vuông là góc bằng 90° (1/4 vòng tròn);
Góc tù Góc tù là góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°
Góc bẹt Góc bẹt là góc 180° (1/2 vòng tròn).
Góc phản Góc phản là góc lớn hơn 180° nhưng nhỏ hơn 360°
Góc đầy Góc đầy là góc bằng 360° (toàn bộ vòng tròn).

Cặp góc[sửa]

Góc phụ = Góc 1 + Góc 2 = 90
Góc bù = Góc 1 + Góc 2 = 180

Trong 2 đường thẳng song song

Góc song song
Góc đối xứng