Bước tới nội dung

Sách công thức điện

Tủ sách mở Wikibooks

Điện DC

[sửa]

Điện AC

[sửa]

Điện trở

[sửa]

Điện DC

[sửa]

Điện C

[sửa]

Cuộn từ

[sửa]

Điện AC

[sửa]

Điện C

[sửa]

Tụ điện

[sửa]

Điện DC

[sửa]

Điện AC

[sửa]

Mạch điện

[sửa]

Mạch điện điện tử là một vòng khép kín của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau

Định luật mạch điện

[sửa]

Hoán chuyển mạch điện Thevenin

Hoán chuyển mạch điện Norton

Định luật Kirchhoff về cường độ dòng điện

.

Định luật Kirchhoff về điện thế

.

Lối mắc mạch điện

[sửa]

Mạch điện nối tiếp

Mạch điện song song

Mạch điện 2 cổng

Mạch điện tích hợpMạch điện cơ bản

[sửa]

Mạch điện điện trở

[sửa]
Mạch điện Lối mắc Công thức
Mạch Chia Điện
Mạch TMạch π
Mạch Nối Tiếp Song Song :


Δ - Y Hoán ChuyểnY - Δ Hoán ChuyểnMạch điện điốt

[sửa]
Biến đổi chiều điện Lối mắc 1 điot
biến đổi chiều điện Lối mắc 2 điot
biến đổi chiều điện Lối mắc 4 điot


Mạch điện transistor

[sửa]
Bộ khuếch đại điện trăng si tơ Hình Công thức
Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơ Với ,Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơ Với ,Mạch điện IC

[sửa]
Mạch Điện IC741 Chức năng
Inverting amplifier Khuếch Đại Điện Âm

Non-inverting amplifier


Khuếch Đại Điện Dương

Voltage follower


Dẩn Điện

Summing amplifier


Khuếch Đại Tổng

Integrating amplifier


Khuếch Đại Tích Phân

Differentiating amplifier


Khuếch Đại Đạo Hàm

Schmitt trigger

Hysteresis from to

Schmitt trigger

Inductance gyrator

L = RLRC

Từ Dung

Negative impedance converter


Điện Trở Âm

Logarithmic configuration


Khuếch Đại Logarit

Exponential configuration


Khuếch Đại Lủy Thừa

Mạch điện RL

[sửa]
Mạch điện RL Lối mắc Công thức
RL nối tiếp


LR bộ lọc tần số thấp


RL bộ lọc tần số cao


Mạch điện RC

[sửa]
Mạch điện RC Lối mắc Công thức
Mạch điện RC nối tiếp
Bộ lọc tần số thấp RC


Bộ lọc tần số cao CR


Mạch điện LC

[sửa]
Mạch điện LC nối tiếp Ở trạng thái cân bằngỞ trạng thái đồng bộ
Mạch điện RLC

[sửa]
Ỏ trạng thái cân bằng
Ở trạng thái đồng bộ

Điện từ

[sửa]

Nam châm

[sửa]

Nam châm là một vật liệu hoặc vật thể tạo ra từ trường. Từ trường này vô hình và có khả năng tạo ra lực từ hút các vật liệu kim loại như sắt nằm kề bên nam châm . Có 2 loại Nam châm là Nam châm thường và Nam châm điện

Loại nam châm Cấu tạo
Nam châm thừong
Nam châm điện

Mọi Nam châm đều có 2 cực , Cực bác[N] và Cực nam[S] . Từ trường tạo ra từ các đường sức lực (Lực từ) đi từ cực bắc đến cực nam có khả năng hút vật liệu từ như Sắt, Nam châm khác về hướng mình

Điện tích

[sửa]

Điện tích đại diện cho các phần tử mang điện tồn tại trong tự nhiên thí dụ như điện tử âm, điện tử dương, điện tử trng hòa trong nguyên tử điện . Điện tích còn được hiểu là "vật tích điện". Mọi vật trung hòa về điện khi cho hay nhận điện tử âm sẽ trở thành điện tích. Khi vật nhận electron vật sẻ trở thành điện tích âm . Khi vật cho electron vật sẻ trở thành điện tích dương

Loại điện tích 'Ký hiệu Tích điện của vật Điện trường Từ trường
Điện tích âm (-) Vật + e Điện trường phát ra từ một điện tích điểm dương
Điện tích dương (+) Vật − e


Định luật tương tác Điện tích

[sửa]

Định luật Coulomb

[sửa]
Điện trường của điện tích điểm dương và âm.
Điện trường của điện tích điểm dương và âm.

Lực điện tích âm hút điện tích dương về hướng mình được tính bằng định luật Coulomb như sau


Với 2 điện lượng cùng cường độ

Lự Coulomb

Khoảng cách giửa 2 điện tích

Điện trường

Năng lực Điện trường

Năng lươ.ng Điện trường

Định luật Ampere
[sửa]

Thí nghiệm cho thây, lực điện tương tác với điện tích làm cho điện tích di chuyển thẳng hàng theo hướng ngang sẻ tạo ra một điện trường . Lực điện tạo ra điện trường được tính theo định luật Ampere như sau

Từ trên,

Đường dài di chuyển

Vận tốc di chuyển

Thời gian di chuyển

Định luật Lorentz
[sửa]

Thí nghiệm cho thấy, khi điện tích di chuyển qua nam châm, lực từ của nam châm làm cho điện tích di chuyển thẳng hàng theo hướng dọc đi lên hay đi xuống hoặc theo vòng tròn quỹ đạo đi thuận hay nghịch chiều kim đồng hồ

Điện tích di chuyển thẳng hàng theo hướng dọc đi lên hay đi xuống

Trong trường hợp lực từ của nam châm làm cho điện tích di chuyển thẳng hàng theo hướng dọc đi lên hay đi xuống . Lực từ được tính theo định luật Lorentz như sau

Với

- Lực Lorentz hay Lực từ động
- Điện lượng
- Vận tốc
- Từ cảm

Từ trên,

Vận tốc di chuyển

Đường dài di chuyển

Thời gian di chuyển

Điện tích di chuyển theo vòng tròn quỹ đạo đi thuận hay nghịch chiều kim đồng hồ

Chuyểng động cân bằng của 2 lực lực vô vòng tròn và lực từ động

Vận tốc di chuyển

Bán kín vòng tròn

Lực Điện từ

Lực điện từ có ký hiệu đo bằng đơn vị Newton N . Lực điện từ tạo ra từ tổng của 2 lực , Lực động điệnLực động từ được tính bằng công thức sau

Với

- Lực động điện từ
- Lực động điện
- Lực động từ
- Điện lượng
- Điện trường
- Từ trường
- Vận tốc

Từ trên,

Đường dài điện trường

Đường dài từ trường

Đường dài điện từ trường

Điện từ trường

[sửa]

Định luật Gauss

[sửa]
Mật độ trường điện từ
[sửa]

Cho biết cách tính mật độ trường điện từ

ΨE = EA =
ΨE = BA =


Với

thông lượng điện,
điện trường,
là diện tích của một hình vuông vi phân trên mặt đóng S,
là điện tích được bao bởi mặt đó,
là mật độ điện tích tại một điểm trong
, hằng số điện của không gian tự do và là tích phân trên mặt S bao phủ thể tích V.
Công thức toán E B
[sửa]

Từ trênCường độ điện trường của dẫn điện
[sửa]
Tụ điện

Tụ điện tạo ra từ 2 bề mặt song song có cường độ điện trường

Điện tích điểm hình cầu


Cường độ điện trường của một hình cầu tròn
có diện tích

Cường độ điện lượng

Điện tích khác loại có cùng điện lượng


. ()
Lực này tương tác với điện tích tạo ra điện trường

Cường độ Từ cảm và từ nhiểm của một số dẩn điện
[sửa]
Cộng dây thẳng dẩn điện

Vòng tròn dẩn điện
N vòng tròn dẩn điện
Định luật Ampere

[sửa]

Cho biết cách tính cường độ từ cảm của dẩn điện

Cho biết cách tính cường độ từ nhiểm của từ vật


Cường độ Từ trường của dẩn điện
[sửa]
Cộng dây thẳng dẩn điện

Vòng tròn dẩn điệnN vòng tròn dẩn điện


Từ dung
[sửa]


Cộng dây thẳng dẩn điện

Vòng tròn dẩn điệnN vòng tròn dẩn điện


Định luật Lentz

[sửa]

Cho biết cách tính cường độ từ cảm ứng của dẩn điệnVới cuộn từ có N vòng tròn từ

Với cuộn từ có 1 vòng tròn từ

Định luật Faraday

[sửa]

Cho biết cách tính cường độ điện từ cảm ứng của dẩn điệnVới cuộn từ có N vòng tròn từ

Với cuộn từ có 1 vòng tròn từ

Định luật Maxwell-Ampere

[sửa]


Phương trình Điện từ nhiểm Maxwell

[sửa]

Các phương trình Maxwell bao gồm bốn phương trình, đề ra bởi James Clerk Maxwell, dùng để mô tả trường điện từ cũng như những tương tác của chúng đối với vật chất. Bốn phương trình Maxwell mô tả lần lượt:


Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):

Phương trình và hàm số sóng điện từ Laplace

[sửa]

Được biểu diển bởi Laplace

Vector trường điện từ trong chân không

Phương trình hàm số Sóng Điện từ

Hàm số Sóng Điện từ

Vector trường điện từ trong môi trường vật chất
H ≠ 0

Phương trình hàm số Sóng Điện từ

Hàm số Sóng Điện từ

Phương trình vector dao động điện từ
[sửa]

Dao động điện từ được Maxwell biểu diển dưới dạng 4 phương trình vector đạo hàm của 2 trường Điện trường, E và Từ trường, B

Sóng điện từ

[sửa]
Dao động điện từ
[sửa]

Dao động điện từ được Maxwell biểu diển dưới dạng 4 phương trình vector đạo hàm của 2 trường Điện trường, E và Từ trường, B

Dùng phép toán

Phương trình sóng điện từ
[sửa]

Cho một Phương trình sóng điện từ

Hàm số sóng điện từ
[sửa]

Nghiệm của Phương trình sóng điện từ trên cho Hàm số sóng điện từ

Tính chất sóng điện từ
[sửa]
Chuyển động sóng điện từ
[sửa]

Với

Lượng tử
[sửa]

Một đại lượng không có khối lượng và có giá trị là một hằng số không đổi

Lượng tử có lưởng tính Sóng Hạt . Lưởng tính Sóng - Hạt cho phép lượng tử di chuyển dưới dạng Sóng điện từ và truyền năng lượng dưới dạng Hạt

. Đặc tính Sóng
. Đặc tính Hạt

Có 2 loại lượng được tìm thấy là Lượng tử quang ở và Lượng tử điện ở

. Lượng tử quang
. Lượng tử điện
Năng lực lượng tử nhiệt điện từ
[sửa]

Mọi lượng tử đều có một năng lực lượng tử tính bằng

Năng lực lượng tử được tìm thấy ở 2 trạng thái Năng lực lượng tử quang ở và Năng lực lượng tử điện ở

Năng lực lượng tử quang

Năng lực lượng tử điện

Xác xuất tìm thấy Năng lực lượng tử của lượng tử được phát biểu trong Định luật Heinseinberg

Năng lực lượng tử chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái Năng lực lượng tử quang hay Năng lực lượng tử điện

Có thể biểu diển bằng công thức toán

Phổ tần Phóng xạ sóng điện từ
[sửa]

Phóng xạ sóng điện từ có phổ tần phóng xạ sau

RF , Sóng tần số radio
VF , Ánh sáng thấy được
UVF , Ánh sáng tím
X, Tia X
γ, Tia gamma

Điện tử

[sửa]

Linh kiện điện tử

[sửa]

Điện trở

[sửa]
Linh Kiện Điện Tử Điện Trở
Cấu Tạo Tạo từ một cộng dây dẩn điện thẳng có kích thước
Chiều Dài l, Diện Tích A , Độ Dẩn Điện ,
Biểu Tượng
Điện Trở Kháng
Điện Thế
Dòng Điện
Điện Trở Kháng và Nhiệt Độ Dẩn điện
Bán dẩn điện
Điện Trở Kháng và Năng Lượng Điện
thất thoát dưới dạng Nhiệt
Năng Lượng Điện Phát
Năng Lượng Điện Truyền
Hiệu Thế Điện Truyền
Điện Kháng
Điện Ứng
Góc độ khác biệt
Phản ứng tần số Không phụ thuộc vào tần số

Cuộn từ

[sửa]
Linh Kiện Điện Tử Điện Trở
Cấu Tạo Tạo từ một cộng dây dẩn điện có kích thước
Chiều Dài l, Diện Tích A , Độ Dẩn Điện và số vòng quấn N
Biểu Tượng
Từ Dung
Dòng Điện
Cảm từ
Điện Thế
Dòng Điện
Năng Lượng Điện thất thoát dưới dạng nhiệt
Điện Kháng


Điện Ứng


Góc độ khác biệt
Hằng số thời gian
Phản Ứng Tần Số Đóng mạch ở tần số thấp . Hở mạch ở tần số cao
với cuộn từ không có thất thóat

Tụ điện

[sửa]
Linh Kiện Điện Tử Tụ điện
Cấu Tạo Tạo từ 2 bề mặt dẩn điện có kích thước
Diện Tích A
Biểu Tượng
Điện dung
Điện thế
Điện tích
Dòng điện
Năng lượng
Điện Thế
Dòng Điện
Năng Lượng Điện thất thoát dưới dạng nhiệt
Điện Kháng


Điện Ứng
Góc độ khác biệt
Hằng số thời gian
Phản Ứng Tần Số Đóng mạch ở tần số cao . Hở mạch ở tần số thấp
với tụ điện không có thất thóat

Điot

[sửa]
Điot Một công cụ điện tạo ra từ mắc nối 2 bán dản điện khác cực với nhau
+ o---[P N] ---o -
Biểu tượng mạch điện + --
Biểu Đồ I - V Tính chất điện của Điot được thể hiện qua biểu Đồ I - V
Từ hình I-V, ta thấy
Ở điện thế V < Vd .
Ở điện thế V = Vd .
Ở Điện thế V > Vd .

Trăng si tơ

[sửa]
Trăng si tơ Cấu Trúc Biểu Tượng Lối hoạt động
NPN Trăng si tơ
PNP Trăng si tơ
Biểu đồ I-V Tính chất điện của transistor thể hiện qua hình I-V
V < Vbe .
V = Vbe .
V > Vbe .
V = Vs .

FET

[sửa]

Mạch điện điện tử

[sửa]

Mạch điện điện tử là một vòng khép kín của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau

Định luật mạch điện

[sửa]
  • Định luật Thevenin và Norton
Định luật hoán chuyển mạch điện Hình Ý nghỉa
Hoán chuyển mạch điện Thevenin Mọi mạch điện của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau trong một mạch điện khép kín đều có thể biểu diển bằng mạch điện nối tiếp của một điện thế và một điện trở
Hoán chuyển mạch điện Norton Mọi mạch điện của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau trong một mạch điện khép kín đều có thể biểu diển bằng mạch điện song song của một dòng điện và một điện trở
  • Định luật Kirchoff
Định luật Kirchoff Hình Ý nghỉa
Định luật Kirchhoff về cường độ dòng điện Tổng giá trị đại số của dòng điện tại một nút trong một mạch điện là bằng không . Tại bất kỳ nút (ngã rẽ) nào trong một mạch điện, thì tổng cường độ dòng điện chạy đến nút phải bằng tổng cường độ dòng điện từ nút chạy đi
Định luật Kirchhoff về điện thế Tổng giá trị điện áp dọc theo một vòng bằng không

Lối mắc mạch điện

[sửa]
Lối mắc mạch điện Mạch điện nối tiếp Mạch điện song song Mạch điện 2 cổng Mạch điện tích hợp
Ý nghỉa Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc kề với nhau Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc đối với nhau Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc vuông góc với nhau Mạch điện của các linh kiện điện tử đả được mắc sẳn
Hình
Mạch điện điện trở
[sửa]
Mạch điện Lối mắc Công thức
Mạch Chia Điện
Mạch TMạch π
Mạch Nối Tiếp Song Song :


Δ - Y Hoán ChuyểnY - Δ Hoán ChuyểnMạch điện điốt
[sửa]
Biến đổi chiều điện Lối mắc 1 điot
biến đổi chiều điện Lối mắc 2 điot
biến đổi chiều điện Lối mắc 4 điot


Mạch điện transistor
[sửa]
Bộ khuếch đại điện trăng si tơ Hình Công thức
Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơ Với ,Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơ Với ,Mạch điện IC
[sửa]
Mạch Điện IC741 Chức năng
Inverting amplifier Khuếch Đại Điện Âm

Non-inverting amplifier


Khuếch Đại Điện Dương

Voltage follower


Dẩn Điện

Summing amplifier


Khuếch Đại Tổng

Integrating amplifier


Khuếch Đại Tích Phân

Differentiating amplifier


Khuếch Đại Đạo Hàm

Schmitt trigger

Hysteresis from to

Schmitt trigger

Inductance gyrator

L = RLRC

Từ Dung

Negative impedance converter


Điện Trở Âm

Logarithmic configuration


Khuếch Đại Logarit

Exponential configuration


Khuếch Đại Lủy Thừa
Mạch điện RL
[sửa]
Mạch điện RL Lối mắc Công thức
RL nối tiếp


LR bộ lọc tần số thấp


RL bộ lọc tần số cao


Mạch điện RC
[sửa]
Mạch điện RC Lối mắc Công thức
Mạch điện RC nối tiếp
Bộ lọc tần số thấp RC


Bộ lọc tần số cao CR


Mạch điện LC
[sửa]
Mạch điện RLC
[sửa]
Mạch Điện RLC Nối Tiếp
Lối Mắc
Phương Trình Đạo Hàm

Giá trị s .
. <
. <
Nghiệm Phương Trình


Bộ phận điện tử

[sửa]

Bộ giảm điện

[sửa]
Bộ giảm điện Lối mắc Tính chất
Mạch điện RL nối tiếp


Mạch điện RC nối tiếp

Bộ ổn điện

[sửa]

Bộ phận điện tử cho điện ổn ở tần số thời gian

Bộ phận điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số thấp

Bộ lọc tần số thấp


Bộ lọc tần số caoBộ lọc tần số cao


Bộ lọc băng tần
Bộ lọc băng tần
Bộ lọc băng tần chọn lựa
LC-R

Bộ lọc băng tần chọn lựa
R-LC

Bộ lọc băng tần chọn lược
LC-R

Bộ lọc băng tần chọn lược
R-LC

Bộ khuếch đại điện

[sửa]
Bộ phận điện tử Khuếch đại điện âm Khuếch đại điện dương
Trăng si tơ

.
Op amp 741
Inverting amplifier

.

Non-inverting amplifier

.
Biến điện


..

Bộ dao động sóng điện

[sửa]

Dao động điện được tìm thấy từ các mạch điện LC và RLC mắc nối tiếp

Bộ phận điện tử Tính chất
Bộ dao động sóng điện đều
Ở trạng thái cân bằng LC nối tiếp có khả năng tạo ra Sóng điện đều của Sóng Sin

Bộ dao động sóng điện dừngTừ trên


Mạch điện có khả năng tạo ra Dao động Sóng Dừng ở góc độ 0 - 2π

Bộ dao động sóng điện giảm dần đều
Phân tích mạch điện RLC nối tiếp ở trạng thái cân bằng, ta thấy


Phương trìnhh trên có nghiệm như sau
1 nghiệm thực .

2 nghiệm thực .


2 nghiệm phức .

Bộ dao động sóng điện cao thế
Ở Trạng Thái Đồng Bộ

Xét mạch điện ở 3 tần số góc


Bộ biến đổi chiều điện

[sửa]

Bộ phận điện tử biến đổi điện AC hai chiều thành điện AC một chiều

Bộ phận điện tử Tính chất
Với Biến điện chia ở trung tâm
Với Biến điện không có chia ở trung tâm

Bộ biến đổi sóng điện AC sang DC

[sửa]
Bộ phận điện tử Tính chất
Bộ biến đổi sóng điện AC sang DC

Máy điện tử

[sửa]

Radio

[sửa]
Micro + Loa
Micro + Khuếch đại sóng âm + Loa

Điện thoại

[sửa]
Micro1 + Loa1
Micro2 + Loa2

Điện số

[sửa]

Định luật điện số

[sửa]
De Morgan
Trao Đổi

Phân Phối

Hoán Chuyển
=
=

Cổng số

[sửa]

Thuật toán số

[sửa]

Bao gồm các loại toán được thực hiện trên các Cổng số, Bộ phận điện số

Toán số thuận
[sửa]
Cổng Dẩn
Cổng NOT