Sách điện thông tin/Sóng tín hiệu liên tục

Tủ sách mở Wikibooks

Tín hiệu thông tin được biểu diển bằng một hàm số sóng trong thời gian liên tục

Wave.pngImagen 4.pngOriginal message.jpg

Sóng Sin[sửa]

Wave.png

Sóng Sin đại diện bằng một hàm số toán

Sóng vuông[sửa]

Original message.jpg

Sóng vuông đại diện bằng chuổi số của 0 và 1 ,

0101100100