Bước tới nội dung

Sách điện từ/Biến điện

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ biến điện một công cụ điện từ có công dụng trong việc Dẩn điện , Tăng điện , Giảm điện

Cấu tạo

[sửa]

Biến thế được tạo từ 2 cuộn từ quấn quanh vòng vuông sắt như sau

Tỉ lệ điện thế xuất nhập

[sửa]

Điện thế xuất

Chức năng

[sửa]

Biến thế có công dụng tăng , giảm và dẩn điện

Dẩn điện -
Tăng điện -
Giảm điện -