Sách điện số/Định luật toán điện số

Tủ sách mở Wikibooks


Định luật De Morgan[sửa]

Định luật nghịch chuyển[sửa]


NOT from NAND.svg
Logic-gate-inv-us.png Logic-gate-inv-us.pngBuffer ANSI Labelled.svg

Định luật trao đổi[sửa]

Định luật phân phối[sửa]

Định luật hoán chuyển[sửa]

  1. =
  2. =