Bước tới nội dung

Sách điện/Vật dẩn điện và điện

Tủ sách mở Wikibooks

Phản ứng điện

[sửa]

Điện DC

[sửa]

Điện trở kháng

Điện AC

[sửa]

Điện ứng

Điện kháng


Phản ứng điện của RLC

[sửa]

Khi mắc nối các linh kiện điện tử R, L, C với điện DC và điện AC tạo ra các phản ứng điện sau

Điện DC

[sửa]

Điện trở

[sửa]

Điện trở kháng của điện trở được tính theo Định luật Ohm

Điện thế của điện trở được tính theo Định luật Volt

Dòng điện của điện trở được tính theo Định luật Ampere

Tụ điện

[sửa]

Điện lượng của Tụ điện

Điện thế của Tụ điện

Điện dung của Tụ điện

Cuộn từ

[sửa]

Từ cảm của cuộn từ

Dòng điện trong cuộn từ

Từ dung của cuộn từ

Điện AC

[sửa]

Điện trở

[sửa]- Dẩn điện
- Bán dẩn điện

Tụ điện

[sửa]


Cuộn từ

[sửa]