Sách điện/Điện loại

Tủ sách mở Wikibooks

Điện được tạo ra từ nhiều nguồn , nói chung có 2 loại điện thông dụng bao gồm Điện DC và Điện AC . Điện DC thông thường được tìm thấy ở Pin, Ắc quy, Pin mặt trờiĐiện thế khoảng 1.5 V đến 12 V được tạo ra từ nhiều nguồn phát điện như Điện giải , Điện cực , Quang tuyến nhiệt điệnBiến điện AC ra điện DC


Điện DC[sửa]

Điện DC cho một điện thế không đổi theo theo thời gian . Điện DC thông thường được tìm thấy ở Pin, Ắc quy, Pin mặt trời có Điện thế khoảng 1.5 V đến 12 V được tạo ra từ nhiều nguồn phát điện như Điện giải , Điện cực , Quang tuyến nhiệt điện và Biến điện AC ra điện DC

Tính chất[sửa]

Điện DC có ký hiệu

Điện DC có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Tính toán điện

Điện AC[sửa]

Điện DC cho một điện thế thay đổi theo thay đổi thời gian

Tính chất[sửa]

Ký hiệu mạch điện của điện AC


Điện AC có thể biểu diển bằng công thức toán sau

Tính toán toán