Sách điện/Điện AC

Tủ sách mở Wikibooks

Điện AC hay Điện hai chiều có điện thế thay đổi theo thời gian của một sóng sin đều . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có Điện thế 120V - 60 Hz . Điện AC được tạo ra từ máy phát điện AC có cấu tạo sau

Left

Ký hiệu[sửa]

Ký hiệu mạch điện của điện AC

Công thức toán[sửa]

Điện AC có thể biểu diển bằng công thức toán sau


Điện thế thường dùng trong tính toán điện

Left
Điện thế đỉnh
Điện thế giửa 2 đỉnh
Điện thế trung bình
Điện thế hửu hiệu