Sách Điện Tử/Chương 3 Bộ phận điện tử/Bộ Dao Động Sóng Điện Tử/Sóng Dừng

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bộ Dao Động Sóng Dừng[sửa]

Ở trạng thái Đồng bộ Điện kháng tổng của LC bằng không và điện thế tổng của LC bằng không, LC nối tiếp có khả năng tạo ta Dao động Sóng dừng

Lối Mắc[sửa]

LC mắc nối tiếp

Lc circuit.svg

Tính Chất[sửa]

Tổng Kết[sửa]

LC nối tiếp có khả năng tạo ta Dao động Sóng dừng khi Điện kháng tổng của LC bằng không và điện thế tổng của LC bằng không