Sách Điện Tử/Chương 2 Mạch điện điện tử/Nối tiếp/Mạch Điện RLC Nối Tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện RLC nối tiếp[sửa]

RLC series circuit.png

Mạch điện có ba link kiện điện tử RLC mắc nối với nhau tron một mạch điện khép kín

Tính chất[sửa]

Cân bằng[sửa]

Cho

Khi

Đồng bộ[sửa]

Mạch điện đồng bộ khi điện kháng của L và C triệt tiêu hay tổng hai điện kháng bằng không

Từ trên

. .
.

Tổng Kết[sửa]

Mạch Điện RLC Nối Tiếp
Lối Mắc RLC series circuit.png
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình...