Sách Đại Số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tích phân bất định[sửa]

Tích phân bất định của một hàm số toán có công thức tổng quát

Phép toán tích phân bất định là một phép toán cao cấp tìm diện tích dưới hình của hàm số f(x)

= Diện tích dưới hình

Công thức[sửa]

Tích Phân Hàm Số Thường[sửa]

  Integral Value Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tích Phân Hàm Số Hyperboly[sửa]

Dưới đây là danh sách tích phân với hàm hypebolic.

hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:
hay:

Tích Phân Hàm Số Hyperboly Ngược[sửa]

Dưới đây là danh sách các tích phân với hàm hypebolic ngược.

Tích phân hàm số Logarit[sửa]

Dưới đây là danh sách tích phân với hàm lôgarít.

Chú ý: bài này quy ước x>0.

Tích phân hàm số mũ[sửa]

Dưới đây là danh sách các tích phân với hàm mũ.

với

Tích phân hàm số lượng giác[sửa]

Tích phân hàm số sine

  • Tích phân bất định cosine


  • Tích phân bất địnhonly secant
[1]
also:
also:
also:
also:
also:
  • Tích phân bất định

Tích phân hàm lượng giác ngược[sửa]

Dưới đây là danh sách các tích phân với hàm lượng giác ngược.

  1. Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition. Thomson: 2008