Bước tới nội dung

Sách âm thanh/Tính chất âm thanh

Tủ sách mở Wikibooks
  • Âm thanh phát sinh từ nhiều nguồn hay khi có hai vật va chạm nhau
  • Âm thanh không tồn tại trong chân không. Chuông sẽ không kêu nếu nằm trong tủ chân không. Âm thanh cần môi trường vật chất để lan truyền.
  • Âm thanh thay đổi theo Nhiệt độ và Áp suất của môi trường lan truyền
  • Âm thanh di chuyển dưới dạng sóng dọc ở vận tốc di chuyển thay đổi theo Nhiệt độ và Áp suất của môi trường lan truyền
Trong không khí
Trong chất lỏng
Trong chất rắn
  • Sóng âm thanh nghe được có tần số nghe được nằm trong dải tần 20Hz - 20KHz. Âm thanh trên 20KHz gọi là Siêu Âm. Âm thanh dưới 20Hz gọi là Hạ Âm.