Bước tới nội dung

Phản xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Sóng trên đường di chuyển bị một vật cản phản hồi trở về

θi = θr. Góc tới bằng góc phản xạ.


Thí dụ

[sửa]


Tính chất

[sửa]

Tính chất của bề mặt cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi pha của sóng.Khi kích thước vật cản lớn hơn hay bằng với bước sóng của Sóng . Vật cản sẻ phản hồi sóng trờ về môi trường đến nên không có năng lượng truyền qua môi trường . Khi kích thước vật cản nhỏ hơn bước sóng của Sóng . Vật cản sẻ phản hồi một phần sóng và cho qua một phần sóng nên có năng lượng truyền qua môi trường

Phản xạ không khuếch tán xảy ra khi θr = θi . Không có khác biệt về năng lượng phản hồi . Phản xạ khuếch tán, xảy ra khi θr ≠ θi . Năng lượng phản hồi sẻ bị khuếch tán