Bước tới nội dung

Ngôn ngữ C/Chỉ thị

Tủ sách mở Wikibooks

Chỉ thị , #include <Tập_Tin.h> , dùng để khai báo đính kèm tập tin thư viện mã chuẩn C hay thư viện mã tự tạo trong chương trình

Cú Pháp[sửa]

#include <Tập_Tin.h>

Thí dụ[sửa]

Đính kèm tập tin Thư viện Mã Chuẩn

#include <Stdio.h> // Thư viện Mã Chuẩn

Đính kèm tập tin Thư viện Mã Tự Tạo

#include <Thư_Viện_Mã.h> // Thư viện Mã Tự Tạo