Kiwi

Tủ sách mở Wikibooks
Xin hãy viết thêm thông tin cho loại nguyên liệu này

Kiwi là một thứ quả được nhiều người ưa chuộng.