Khoai tây

Tủ sách mở Wikibooks
Xin hãy viết thêm thông tin cho nguyên liệu này!

Khoai tây là một nguyên liệu phổ biến được mọi người sử dụng trong các bữa ăn.

Thông tin[sửa]

Món ăn[sửa]

Giá thành[sửa]