Sổ tay nội trợ/Muỗng cà phê

Tủ sách mở Wikibooks
< Sổ tay nội trợ(đổi hướng từ Muỗng cà phê)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Một muỗng cà phê

Muỗng cà phê là một đơn vị đo lường, bằng khoảng 5ml.