Sổ tay nội trợ/Muỗng cà phê

Tủ sách mở Wikibooks
< Sổ tay nội trợ(đổi hướng từ Muỗng cà phê)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Một muỗng cà phê

Muỗng cà phê là một đơn vị đo lường, bằng khoảng 5ml.