MediaWiki:Userstatstext

    Tủ sách mở Wikibooks

    Hiện có $1 thành viên đã có tài khoản, với $2 thành viên (hay 0,018%) là người quản lý, và trong đó, 0hành chính viên. Vậy trung bình có 3,052 trang hay 1,771 trang sách ứng với mỗi thành viên đăng ký.