MediaWiki:Titleblacklist

    Tủ sách mở Wikibooks
    1. Đây là danh sách đen tiêu đề. Tên bài và tên thành viên trùng với biểu thức chính quy tại đây sẽ không thể tạo được.
    2. Hãy dùng “#” để chú thích.
    3. Nội dung theo mặc định không phân biệt chữ hoa và chữ thường.