MediaWiki:Movepagetext-noredirectfixer

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dùng mẫu dưới đây để đổi tên một trang, di chuyển tất cả lịch sử của nó sang tên mới. Tên cũ sẽ trở thành trang đổi hướng sang tên mới. Hãy nhớ kiểm tra đổi hướng kép hoặc đổi hướng đến trang không tồn tại. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo các liên kết đó tiếp tục trỏ đến nơi chúng cần đến.

Chú ý rằng trang sẽ không bị di chuyển nếu đã có một trang tại tên mới, trừ khi nó là trang đổi hướng và không có lịch sử sửa đổi trước đây. Điều này có nghĩa là bạn có thể đổi tên trang lại như cũ nếu bạn có nhầm lẫn, và bạn không thể ghi đè lên một trang đã có sẵn.

CẢNH BÁO! Việc làm này có thể dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ và không lường trước đối với các trang dễ nhìn thấy; xin hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức được những hệ lụy của nó trước khi thực hiện.