MediaWiki:Movepagetext-noredirectfixer

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Biểu mẫu dưới đây cho phép đổi tên một trang và di chuyển tất cả lịch sử của nó sang tên mới. Tên cũ sẽ trở thành trang đổi hướng đến tên mới. Hãy nhớ kiểm tra đổi hướng képđổi hướng đến trang không tồn tại. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo các liên kết đó tiếp tục trỏ đến nơi chúng cần đến.

Chú ý rằng trang sẽ không được di chuyển nếu đã có một trang tại tên mới, trừ khi nó là trang đổi hướng và không có lịch sử sửa đổi. Điều này có nghĩa là bạn có thể đổi tên trang lại như cũ nếu bạn có nhầm lẫn, và bạn không thể ghi đè lên một trang đã có sẵn.

Ghi chú Việc làm này có thể dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ và không lường trước đối với các trang dễ thấy; xin hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức được những hệ lụy của nó trước khi thực hiện.