MediaWiki:Gadget-searchFocus

Tủ sách mở Wikibooks

Đặt con trỏ vào ô tìm kiếm khi vào Trang Chính.