MediaWiki:Gadget-searchFocus

    Tủ sách mở Wikibooks

    Đặt con trỏ vào ô tìm kiếm khi vào Trang Chính.