MediaWiki:Gadget-searchFocus

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đặt con trỏ vào ô tìm kiếm khi vào Trang Chính.