MediaWiki:Gadget-purgetab

    Tủ sách mở Wikibooks

    Thêm nút “Làm tươi” vào trình đơn ở đầu trang để tẩy sạch vùng nhớ đệm