MediaWiki:Gadget-XTools-ArticleInfo

    Tủ sách mở Wikibooks

    XTools: Công cụ này hiển thị bên dưới tiêu đề của một trang những thống kê về trang đó.