MediaWiki:Gadget-DeluxeHistory

    Tủ sách mở Wikibooks

    Tô màu sửa đổi: Các sửa đổi được ghi lại trong lịch sử trang sẽ được tô màu. Màu hồng là thành viên vô danh, màu xanh dương là thành viên đã đăng ký, màu vàng là bảo quản viên.