MediaWiki:Enotif body

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Xin chào $WATCHINGUSERNAME,

$PAGEINTRO $NEWPAGE

Tóm lược sửa đổi: $PAGESUMMARY $PAGEMINOREDIT

Liên lạc với người viết trang qua: thư: $PAGEEDITOR_EMAIL wiki: $PAGEEDITOR_WIKI

Sẽ không có thông báo nào khác nếu có sự thay đổi tiếp theo trừ khi bạn xem trang đó lúc khi đăng nhập. Bạn cũng có thể thiết lập lại việc nhắc nhở cho tất cả các trang nằm trong danh sách theo dõi của bạn.

Hệ thống báo tin Wikibooks thân thiện của bạn

-- Để thay đổi các thiết lập thư điện tử thông báo, mời xem: https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:T%C3%B9y_ch%E1%BB%8Dn

Để thay đổi các thiết lập danh sách theo dõi, mời xem: https://vi.wikibooks.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:S%E1%BB%ADa_danh_s%C3%A1ch_theo_d%C3%B5i

Để xóa trang ra khỏi danh sách theo dõi của bạn, mời xem: $UNWATCHURL

Phản hồi và cần sự hỗ trợ: $HELPPAGE