MediaWiki:Emailpagetext

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Mẫu dưới đây sẽ gửi một bức thư điện tử tới người dùng này. Địa chỉ thư điện tử mà bạn đã cung cấp trong tùy chọn cá nhân của mình sẽ xuất hiện trong phần địa chỉ “Người gửi” của bức thư, do đó người nhận sẽ có thể trả lời trực tiếp cho bạn.