MediaWiki:Confirmdeletetext

    Tủ sách mở Wikibooks

    Bạn sắp xóa hẳn MediaWiki:Confirmdeletetext cùng với tất cả lịch sử của nó khỏi cơ sở dữ liệu (database). Các tập tin đã bị xóa không thể phục hồi được. Xin khẳng định bạn hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra và bạn thực hiện đúng quy định.

    Cảnh báo: Các liên kết đến trang hay tập tin này vẫn được để yên. Xin hãy kiểm tra các liên kết đến đây trước khi xóa. Nếu bạn sắp xóa tập tin, cũng phải tìm kiếm các trang nhúng nó vào; bạn có trách nhiệm xóa tập tin sạch sẽ và không bể liên kết hay trang nào.