MediaWiki:Blockedtext

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tên người dùng hoặc địa chỉ IP của bạn đã bị cấm.

Người thực hiện cấm là $1. Lý do được cung cấp là $2.

  • Bắt đầu cấm: $8
  • Kết thúc cấm: $6
  • Mục tiêu cấm: $7

Bạn có thể liên hệ với $1 hoặc một bảo quản viên khác để thảo luận về việc cấm. Bạn có thể sử dụng chức năng “Gửi thư cho người này” nếu một địa chỉ thư điện tử hợp lệ đã được ghi trong tùy chọn và bạn không bị khóa chức năng đó. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là $3, và mã số cấm là #$5. Xin hãy ghi kèm tất cả các thông tin trên vào thư yêu cầu của bạn.