MediaWiki:Blockedtext

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Tài khoản hoặc địa chỉ IP của bạn đã bị cấm.

Lệnh cấm được thực hiện bởi $1. Lý do được đưa ra là $2.

  • Lệnh cấm có hiệu lực từ: $8
  • Lệnh cấm hết hạn vào: $6
  • Mục tiêu cấm: $7

Bạn có thể liên hệ với $1 hoặc bảo quản viên khác để thảo luận về lệnh cấm. Bạn có thể sử dụng chức năng “Gửi thư cho người này” nếu bạn đã nhập địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn của bạn và chức năng đó không bị khóa. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là $3. Mã số cấm #$5. Xin hãy cung cấp tất cả các thông tin trên vào thư yêu cầu của bạn.