MediaWiki:Autoblockedtext

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Tủ sách mở Wikibooks

Địa chỉ IP của bạn đã bị tự động cấm vì một người nào đó đã sử dụng nó và đã bị cấm bởi $1. Lý do được cung cấp là:

$2
  • Lệnh cấm có hiệu lực từ: $8
  • Lệnh cấm hết hạn vào: $6
  • Mục tiêu cấm: $7

Bạn có thể liên hệ với $1 hoặc bảo quản viên khác để thảo luận về lệnh cấm.

Bạn có thể sử dụng chức năng “Gửi thư cho người này” nếu bạn đã đăng ký một địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn và bạn không bị cấm dùng chức năng đó.

Địa chỉ IP hiện tại của bạn là $3., và mã số cấm là $5. Xin hãy cung cấp tất cả các thông tin trên vào thư yêu cầu của bạn.