MediaWiki:Autoblockedtext

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Địa chỉ IP của bạn đã bị tự động cấm vì một người nào đó đã sử dụng nó, $1 là thành viên đã thực hiện cấm. Lý do được cung cấp là:

$2
  • Bắt đầu cấm: $8
  • Kết thúc cấm: $6
  • Mục tiêu cấm: $7

Bạn có thể liên hệ với $1 hoặc một trong số các bảo quản viên khác để thảo luận về việc cấm.

Bạn có thể sử dụng chức năng “Gửi thư cho người này” nếu một địa chỉ thư điện tử hợp lệ được chỉ định trong tùy chọn và bạn không bị cấm dùng chức năng đó.

Địa chỉ IP hiện tại của bạn là $3, mã số cấm là $5. Xin hãy ghi kèm tất cả các chi tiết trên vào thư yêu cầu của bạn.