Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng/Nhiễu xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Nhiễu Xạ[sửa]

Trong quá trình truyền dẩn các Sóng Thông tin như Âm thanh , Hình ảnh . Sóng âm thanh và hình ảnh bị biến đổi hay Sóng Thông tin bị Nhiểu . Hiện tượng này được gọi là hiện tượng Nhiểu xạ của sóng . Hiện tượng nhiểu xạ xảy ra khi có hai sóng di chuyển hướng vào nhau Giao Nhau tạo ra các hiện tượng Nhiểu Xạ

Hai sóng cùng chiều di chuyển hướng vào nhau giao nhau tạo ra các hiện tượng Nhiểu Xạ Sóng Cộng.
Hai sóng nghịch chiều di chuyển hướng vào nhau giao thoa tạo ra các hiện tượng Nhiểu Xạ Sóng Trừ.

Thí nghiệm của Thomas Young dùng sóng nước qua khe hổng cho thấy khi một sóng di chuyển qua nhiều khe hổng, sóng qua các khe hổng sẻ tương tác với nhau gây ra hiện tượng nhiểu sóng . Với kích thước khe hổng vật cản lớn hơn hay bằng với bước sóng của Sóng . Vật cản sẻ cho qua toàn sóng nên có năng lượng truyền qua môi trường . Với kích thước khe hổng vật cản nhỏ hơn bước sóng của Sóng . Vật cản sẻ cho qua một phần sóng . Nếu có một sóng di chuyển qua nhiều khe hổng, sóng qua các khe hổng sẻ tương tác với nhau gây ra hiện tượng nhiểu sóng

Thí dụ[sửa]

Nhiểu Sóng Âm Thanh[sửa]

  1. Khi hai sóng Âm thanh di chuyển hướng vào nhau Giao nhau cho ra các hiện tượng Nhiểu Âm như Tiếng Ồn , Tiếng Dội
  2. Khi có hai sóng âm thanh nghịch chiều di chuyển hướng vào nhau Giao nhau cho ra các hiện tượng Nhiểu âm như Tiếng Đứt Quảng , Mất Tiếng .

Nhiểu Sóng Ánh Sáng[sửa]

  1. Khi hai sóng Ánh sáng di chuyển hướng vào nhau Giao nhau cho ra các hiện tượng Nhiểu Sáng như Sáng Lòa , Sáng Chói .
  2. Khi có hai sóng Ánh sáng nghịch chiều di chuyển hướng vào nhau Giao thoa Trừ Sóng cho ra các hiện tượng Nhiểu Quang như Sáng Mờ , Mất Sáng