Lý thuyết vật lý/Lý thuyết sóng/Khúc xạ

Tủ sách mở Wikibooks

Khúc Xạ[sửa]

Khúc Xạ là một hiện tượng của Sóng thay đổi vận tốc di chuyển khi đi qua hai môi trường không đồng nhất . Thí dụ như Sóng Ánh sáng bị bẻ cong khi đi từ không khí vào nước

Ray Diagram.PNG

Nếu có một sóng di chuyển qua một môi trường ở một góc θi với bề mặt giủa hai môi trường không đồng nhất . Sóng sẻ bị lệch một góc độ θk . Nếu Sóng không bị lệch hướng θk = θi . Đường dài không bị lệch, Sin θi. Nếu Sóng bị lệch hướng . Đường dài bị lệch Sin θk . Tỉ lệ Đường dài bị lệch trên Đường dài không bị lệch cho biết Độ Lệch của sóng

Độ Lệch = n =
  • θk = θi , Sóng đi theo đường thẳng không bị lệch hướng
  • θk ≠ θi , Sóng đi theo đường thẳng lệch hướng θk
  • θk = 0, Sóng đi xuyên qua môi trường có hướng vuông góc với bề mặt tiếp xúc
  • θk = 90, Sóng đi trên bề mặt tiếp xúc