Lý thuyết vật lý/Lý thuyết ánh sáng/Nhiệt hấp thụ của vật

Tủ sách mở Wikibooks

Ánh sáng và vật[sửa]

Khi Ánh sáng truyền nhiệt trên vật

  • Vật sẻ thay đổi nhiệt độ từ đến
Thay đổi Nhiệt độ trên vật
  • Vật sẻ hấp thụ một năng lượng nhiệt từ ánh sáng nhiệt
- Năng lượng nhiệt hấp thụ
- Hằng số hấp thụ nhiệt
- Thay đổi Nhiệt độ trên vật

Năng lượng nhiệt hấp thụ của vật tùy thuộc vào Độ dày và Màu sắc của vật . Vật có màu tối và kích thước dầy dể hấp thụ năng lượng Nhiệt hơn vật có màu sáng và kích thước mỏng

Quần áo có màu tối và kích thước dầy mau khô hơn vật có màu sáng và kích thước mỏng

Vật hấp thụ năng lượng Nhiệt sẻ co lại ở nhiệt độ thấp giản ra ở nhiệt độ cao . Dây điện chùng xuống vào mùa hè, căng cứng vào mùa đông