Kỹ thuật trồng Cacao/Phòng chống cháy

Tủ sách mở Wikibooks
Biện pháp phòng chống cháy
  • Hàng năm vườn ca cao có một lượng lá khô rụng xuống rất lớn cho nên cần phải làm tốt công tác phòng chống cháy.
  • Cần làm các đường băng phòng chống cháy: Cày và làm sạch cỏ khi mùa khô đến.
  • Hạn chế dùng vật liệu dễ cháy che bóng cho cây ca cao trong mùa khô như cỏ tranh, rơm rạ.
  • Tránh dùng lửa trong mùa khô khi chăm sóc các vườn ca cao.