Kỹ thuật trồng Cacao/Chọn giống Cacao

Tủ sách mở Wikibooks
Chọn giống cacao
  1. Giống nên chọn từ những cây có nguồn gốc rõ ràng, cho có năng suất cao, có khả năng kháng một số sâu bệnh hại chính, khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương.
  2. Chọn quả trên các cây đã có năng suất ổn định từ 6 đến 7 năm trở lên (đối với cây thực sinh). Cành ghép, cành giâm, mắt ghép phải được lấy từ nguồn của các cơ quan nghiên cứu hoặc các cơ quan chuyển giao kỹ thuật tuyển chọn, chọn lọc thông qua các nghiên cứu, khảo nghiệm giống.