Bước tới nội dung

Hay Day/Tháp nông sản

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Hay Day/Kho nông sản)

Kho nông sản là nơi cất trữ mọi loại nông sản. Kho nông sản đã xuất hiện ngay từ cấp độ đầu tiên và người chơi phải sửa sang lại mới có thể bắt đầu sử dụng nó.

Ngoại hình

[sửa]

Nâng cấp

[sửa]

Mẹo chiến thuật

[sửa]