Bước tới nội dung

Hay Day/Bắp cải

Tủ sách mở Wikibooks

Hộp thông tin

[sửa]

Bắp cải
Giá bán cao nhất (10 đơn vị)
180
Mở khóa ở cấp độ
65
Thời gian trồng
45 phút
Kinh nghiệm
3
Mở khóa trước đó
Mở khóa kế tiếp

Trồng trọt

[sửa]

Mua bán

[sửa]

Bắp cải có thể được mua hoặc bán với giá cao nhất là 180 xu cho mỗi 10 đơn vị.

Sử dụng

[sửa]

Đơn hàng thuyền

[sửa]

Đơn hàng thuyền thường yêu cầu từ 12 đến 31 bắp cải cho mỗi thùng hàng, tối đa 96 trên mỗi chuyến hàng.

Mẹo chiến thuật

[sửa]

Xem thêm

[sửa]
Nông sản thu hoạch trên ruộng