Hay Day/Bài viết/Vòng lặp vận hành Hay Day

Tủ sách mở Wikibooks
Khám phá vòng lặp vận hành trò chơi

Hay Day là một những trò chơi phổ biến trên di động nhờ lối chơi của nó. Có thể nói, đội ngũ phát triển đã tạo một vòng lặp tốt để giữ chân người chơi, tạo cho họ cảm giác chỉ muốn chơi nữa, chơi mãi.

Về cơ bản thì vòng lặp vận hành Hay Day có 4 hành động: trồng cây, sản xuất, bán hàng, mua đồ. Hãy xem sơ đồ dưới đây.

  1. Bằng việc trồng và thu hoạch nông sản, bạn nhận được XP và nguyên sản xuất thức ăn cho động vật.
  2. Từ các nguyên liệu gốc, bạn có thể tạo nên các sản phẩm và nhận thêm XP.
  3. Bằng cách bán những sản phẩm đó, bạn sẽ nhận được tiền xu.
  4. Từ những tiền bán được đó, bạn đem đi mua máy móc, công trình mới