Học tiếng Anh/Y tế/Nghề nghiệp Y tế

Tủ sách mở Wikibooks

D[sửa]

  • Doctor
Bác sỉ
  • Dentist
Nha sỉ

N[sửa]

  • Nurse
Y tá

P[sửa]

  • Pharmacist
Dược sĩ

O[sửa]

  • Obstetric
Sản khoa‎