Học tiếng Anh/Y tế/Bang Ngành Y tế

Tủ sách mở Wikibooks

D[sửa]

  • Dentistry
Nha khoa

E[sửa]

  • Endocrine
Nội tiết học

G[sửa]

  • Gynecological
Phụ khoa

N[sửa]

  • Nursing
Y tá

P[sửa]

  • Pediatrics
Nhi khoa‎

O[sửa]

  • Ophthalmology
Nhãn khoa