Học tiếng Anh/Công cụ

Tủ sách mở Wikibooks

Công cụ[sửa]

  • Saw
Cưa
  • Hammer
Búa
  • Screw driver
Tục vít
  • Drill
Khoan
  • Nail
Đinh
  • Screw
Ốc


Công cụ Y khoa[sửa]

Công cụ Điện[sửa]