Học tiếng Anh/Côn trùng

Tủ sách mở Wikibooks


A[sửa]

 • Ant
Con kiến

B[sửa]

 • Bug
Con sâu
 • Butterfly
Con bươm bướm
 • Bee
Con ong

C[sửa]

Con muổi
 • Dragonfly
 • Cockroach
Gián

F[sửa]

 • Firefly
Con đom đóm

G[sửa]

 • Grasshopper
Châu chấu

M[sửa]

 • Mantis
Con bọ ngựa
 • Mites
Con ve
 • Mosquito
Con chuồn chuồn

F[sửa]

 • Termites
Mối

W[sửa]

 • Worm
Giun
 • Silkworm
Con tằm