Học HTML/Mẫu đơn (Form)/Vùng Chử

Tủ sách mở Wikibooks

Chức năng[sửa]

Một vùng để soạn thảo văn bản

Cú pháp[sửa]

<form>
  <textarea rows="số dòng" cols="số cột"> Văn bản thể hiện ban đầu </textarea>
</form>

Thí dụ[sửa]