Học HTML/Mẫu đơn (Form)/Hộp Thoại

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chức năng[sửa]

Được sử dụng để nhập dữ liệu

Cú pháp[sửa]

<form>
  <input type="text" name="tên">
</form>

Thí dụ[sửa]

hộp thoại