Bước tới nội dung

Học HTML/Công cụ chèn vào trang mạng

Tủ sách mở Wikibooks

Trên Mạng có rất nhiều Dịch vụ cung cấp công cụ viết sẵn (với mã nguồn đả được viết sẵn) tiếng Anh gọi là ADD-ONS thí dụ như Hiển thị Thời Tiết, Tự Điển, Tìm Thông Tin để sao vào trang mạng của bạn. Sau đây là điạ chỉ dịch vụ cung cấp những công cụ viết sẳn

Tạo Diển Đàn, Thời Tiết Địa Phương, Thành ngử, Câu Đố và Tiếu Lâm,
Tạo Diễn Đàn, Thời Tiết Địa Phương, Thành ngữ, Câu Đố và Tiếu Lâm,
Công cụ viết sẵn cho trang mạng của bạn
Công cụ thêm vào trình duyệt
  • Hoc HTML, Viết Xem Hoán Chuyển HTML. Thư Viện Mả Nguồn