Bước tới nội dung

Hịch tướng sĩ

Tủ sách mở Wikibooks

Hịch tướng sĩ là một bài hịch của Trần Hưng Đạo để khích lệ tướng sĩ trong cuộc chiến tranh chống quân Mông - Nguyên lần thứ 2 của nước Đại Việt. Dưới đây là các cuốn sách nói về bài hịch này:

Tại các dự án khác[sửa]