Hịch tướng sĩ

Tủ sách mở Wikibooks

Hịch tướng sĩ là một bài hịch của Trần Hưng Đạo để khích lệ tướng sĩ trong cuộc chiến tranh chống quân Mông - Nguyên lần thứ 2 của nước Đại Việt. Dưới đây là các cuốn sách nói về bài hịch này:

Tại các dự án khác[sửa]