Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng/Hướng dẫn thể hiện bản vẽ kỹ thuật thi công

Tủ sách mở Wikibooks
Bản vẽ đồ án mẫu về công nghệ thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng.

Mặt bằng quy trình công nghệ thi công bê tông toàn khối[sửa]

Mặt bằng quy trình công nghệ thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng.
Mặt bằng công tác cốp pha dầm sàn toàn khối.
Mặt bằng công tác đổ bê tông và công tác cốt thép dầm sàn.

Đây là hình vẽ chính của toàn bộ đồ án. Nguyên tắc thể hiện mặt bằng này là: chỉ thể hiện các quá trình công nghệ thi công bê tông cốt thép toàn khối đang diễn tiến, theo hướng thể hiện từ trái sang phải mặt bằng, mà không thể hiện những quá trình đã thi công xong hoặc chưa được thi công đến. Các quá trình công nghệ thi công trước trong dây chuyền công nghệ, được thể hiện nằm trên một hoặc vài phân khu phía trái mặt bằng (ví dụ thi công đổ bê tông sàn sườn thể hiện trên một phân khu đầu tiên của mặt bằng với hướng đổ, vị trí mạch ngừng thẳng đứng của sàn sườn được thể hiện rõ cốp pha ngăn mạch ngừng của phân khu, sàn công tác, thiết bị đầm và một phần khu vực đang đổ bê tông với lưới cốt thép sàn khu vực chưa có bê tông), các quá trình công nghệ thi công sau (thi công công tác cốt thép sàn sườn, rồi thi công cốp pha sàn và dầm) được thể hiện nằm lần lượt về phía phải mặt bằng, hướng quy trình công nghệ là từ phải sang trái mặt bằng. Các quy trình công nghệ sau cũng nằm trong một hoặc một vài phân khu, và được bóc tách dần theo chiều sâu thể hiện (ví dụ công tác cốp pha, lần lượt thể hiện từ trái sang phải những khu vực sau: khu vực đang rải ván sàn, khu vực đang lắp đặt đà ngang và cột chống đơn hay giáo chống tổ hợp, khu vực lắp đặt giáo chống tổ hợp, khu vực lắp đặt thành dầm (có thể kèm lắp cốt thép dầm), khu vực lắp đặt ván khuôn đáy dầm và cột chống đơn (hay giáo chống tổ hợp) đỡ đáy dầm).

Mặt cắt công nghệ dọc và mặt cắt công nghệ ngang[sửa]

Mặt cắt ngang thể hiện quy trình công nghệ thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng (qua sàn và dầm chính).
Mặt cắt dọc thể hiện quy trình công nghệ thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng (qua dầm phụ).
Mặt cắt dọc thể hiện quy trình công nghệ thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng (qua sàn).

Mặt bằng phân khu thi công dầm và sàn bê tông cốt thép[sửa]

Mặt bằng phân chia phân đoạn đổ bê tông dầm vàn sàn của một tầng nhà.

Chi tiết thiết kế cốp pha dầm chính liền sàn[sửa]

Chi tiết thiết kế cốp pha dầm phụ liền sàn[sửa]

Chi tiết thiết kế cốp pha cột[sửa]