Hóa học đại cương/Chất hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Chất hóa học đại diện cho vật chất tạo ra từ Nguyên Tố hóa chất .

Trạng thái vật chất[sửa]

Phase change - en.svg

Mọi vật chất được tìm thấy ở các trạng thái rắn, lỏng, khí và Plasma


Thể loại vật chất[sửa]

Đơn chất[sửa]

Vật chất tạo từ một loại Nguyên tố được gọi là Đơn chất. Thí dụ như các đơn chất sau đây được tạo từ nguyên tố hóa chất Ôxy

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Oxygen
Ozone

Hợp chất[sửa]

Vật chất tạo từ hai hay nhiều hơn hai nguyên tố khác nhau được gọi là Hợp chất . Thí dụ như các hợp chất sau đây được tạo từ Nguyên tố hóa chất

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Nước
Thán Khí
Sắt Rỉ

Chất pha trộn[sửa]

Tên Hóa Chất Công thức hóa học Trạng Thái
Nước Muối ở thể Lỏng