Hóa học đại cương/Hóa chất

Tủ sách mở Wikibooks

Hóa chất hay chất hóa học được tạo từ một hoặc nhiều nguyên tố liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học hay được điều chế bằng cách pha trộn nhiều hóa chất khác lại với nhau theo một phương trình hóa học đả được cân bằng. Mọi hóa chất đều có tên gọi, công thức hóa học và ở một trong 4 trạng thái hữu hình sau Rắn, Lỏng, Khí, Mềm dẻo


Hóa chất[sửa]

Hóa chất được chia làm hai nhóm lớn:Nguyên chất và hợp chất

Nguyên chất[sửa]

Đơn chất tạo ra từ một loại nguyên tố. Ví dụ như các đơn chất Oxygen, Ozone được tạo từ nguyên tố oxy O

Đơn chất Công thức hóa chất Liên kết hóa chất
Oxygen
Ozone

Đa chất tạo ra từ hai loại nguyên tố trở lên. Ví dụ như các đa chất Nước , Dưỡng khí tạo từ nguyên tố oxy O , Nitro N , Các bon C

Đa chất Công thức hóa học Liên kết hóa học
Nước
Thán khi
Sắt rỉ

Hợp chất[sửa]

Hợp chất là một loại chât hóa học tạo ra từ pha trộn nhiều chất hóa học lại với nhau

Chất 1 + Chất 2 = Chất 3
Nước + Muối = Nước muối

Trạng thái của hóa chất[sửa]

Các trạng thái của hóa chất

Các trạng thái của mọi hóa chất đều ở một trong bốn trạng thái là rắn, lỏng, khí và plasma (riêng trạng thái plasma vô cùng hiếm gặp, hầu như không có trong các hóa chất chúng ta biết, ta thường gặp ba dạng còn lại)


Tên gọi và Ký hiệu[sửa]

Tên hóa chất Công thức hóa học Liên kết hóa học Trạng thái
Oxy thể khí
Nước thể lỏng
Muối ăn thể rắn

Tham khảo[sửa]