Hình học/Đường thẳng/Đường thẳng song song

Tủ sách mở Wikibooks

Đường thẳng song song[sửa]

Hai đường thẳng được gọi là song song khi có một đường thẳng thứ ba cắt hai đường thẳng trên và tạo với hai đường thẳng đó:

  • Hai góc so le trong bằng nhau; hoặc
  • Hai góc đồng vị bằng nhau; hoặc
  • Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD

Các nguyên lý Euclide[sửa]

Trong hình học Euclide, hai đường thẳng được gọi là song song khi chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung. Trong trường hợp này, chúng được gọi là không cắt nhau, không giao nhau, hoặc không tiếp xúc nhau.

Hai đường thẳng bất kỳ trong hình học phẳng Euclide chỉ có thể rơi vào 3 trường hợp:

  • trùng nhau
  • cắt nhau tại ít nhất một điểm nào đó
  • song song với nhau

Tham Khảo[sửa]