Danh sách tiểu hành tinh/9401–9500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
9401 1994 TS3 13/10/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
9402 1994 UN1 25/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 20 km MPC · JPL
9403 Sanduleak 1994 UJ11 31/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
9404 1994 UQ11 26/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,7 km MPC · JPL
9405 Johnratje 1994 WQ1 27/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
9406 1994 WG2 28/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
9407 Kimuranaoto 1994 WS3 28/11/1994 Kiyosato S. Otomo 7,0 km MPC · JPL
9408 Haseakira 1995 BC 20/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
9409 Kanpuzan 1995 BG1 25/01/1995 Geisei T. Seki 13 km MPC · JPL
9410 1995 BJ1 26/01/1995 Oohira T. Urata 17 km MPC · JPL
9411 Hitomiyamoto 1995 CF 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
9412 1995 GZ8 04/04/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
9413 Eichendorff 1995 SQ54 21/09/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,8 km MPC · JPL
9414 Masamimurakami 1995 UV4 25/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
9415 Yujiokimura 1995 VE 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
9416 Miyahara 1995 WS 17/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
9417 Jujiishii 1995 WU 17/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,5 km MPC · JPL
9418 Mayumi 1995 WX5 18/11/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 3,3 km MPC · JPL
9419 Keikochaki 1995 XS 12/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
9420 Dewar 1995 XP4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
9421 Violilla 1995 YM2 24/12/1995 Church Stretton S. P. Laurie 2,5 km MPC · JPL
9422 Kuboniwa 1996 AO2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
9423 Abt 1996 AT7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
9424 Hiroshinishiyama 1996 BN 16/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
9425 Marconcini 1996 CM7 14/02/1996 Asiago M. Tombelli, U. Munari 4,1 km MPC · JPL
9426 Aliante 1996 CO7 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 6,3 km MPC · JPL
9427 Righini 1996 CV7 14/02/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 8,4 km MPC · JPL
9428 Angelalouise 1996 DW2 26/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 14 km MPC · JPL
9429 Poreč 1996 EW1 14/03/1996 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,1 km MPC · JPL
9430 Erichthonios 1996 HU10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 28 km MPC · JPL
9431 1996 PS1 12/08/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 38 km MPC · JPL
9432 Iba 1997 CQ 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
9433 1997 CF3 03/02/1997 Haleakalā NEAT 4,3 km MPC · JPL
9434 Bokusen 1997 CJ20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
9435 Odafukashi 1997 CK20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
9436 Shudo 1997 EB 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
9437 Hironari 1997 EA3 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
9438 Satie 1997 EE16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
9439 1997 EB42 10/03/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
9440 1997 FZ1 29/03/1997 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
9441 1997 GN8 02/04/1997 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
9442 Beiligong 1997 GQ27 02/04/1997 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
9443 1997 HR9 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
9444 1997 JA 01/05/1997 Kleť Kleť Obs. 14 km MPC · JPL
9445 Charpentier 1997 JA8 08/05/1997 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
9446 Cicero 1997 JT11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
9447 Julesbordet 1997 JJ18 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
9448 Donaldavies 1997 LJ3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
9449 Petrbondy 1997 VU2 04/11/1997 Ondřejov L. Kotková 11 km MPC · JPL
9450 1998 BT1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
9451 1998 BE2 20/01/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
9452 Rogerpeeters 1998 DY33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
9453 Mallorca 1998 FO1 19/03/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 8,0 km MPC · JPL
9454 1998 FX54 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
9455 1998 FJ56 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
9456 1998 FQ67 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
9457 1998 FB75 24/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
9458 1998 FF97 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
9459 1998 FW113 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
9460 McGlynn 1998 HS30 29/04/1998 Haleakalā NEAT 8,1 km MPC · JPL
9461 1998 HV33 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
9462 1998 HC37 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
9463 Criscione 1998 HW38 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
9464 1998 HL117 23/04/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
9465 1998 HJ121 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
9466 Shishir 1998 KR46 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
9467 1998 KQ47 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
9468 Brewer 1998 LT2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
9469 Shashank 1998 MY34 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
9470 Jussieu 1998 OS10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
9471 Ostend 1998 OU13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
9472 Bruges 1998 OD14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
9473 Ghent 1998 OO14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
9474 Cassadrury 1998 QK15 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
9475 1998 QC19 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
9476 1998 QQ36 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
9477 Kefennell 1998 QK41 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
9478 Caldeyro 2148 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
9479 Madresplazamayo 2175 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
9480 Inti 2553 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
9481 Menchú 2559 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
9482 Rubéndarío 4065 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
9483 Chagas 4121 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
9484 Wanambi 4590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
9485 Uluru 6108 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
9486 Utemorrah 6130 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
9487 Kupe 7633 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
9488 Huia 9523 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
9489 Tanemahuta 1146 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
9490 Gosemeijer 1181 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
9491 Thooft 1205 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
9492 Veltman 2066 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
9493 Enescu 3100 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
9494 Donici 3212 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
9495 Eminescu 4177 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
9496 Ockels 4260 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
9497 Dwingeloo 1001 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
9498 Westerbork 1197 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
9499 Excalibur 1269 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
9500 Camelot 1281 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL