Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/8901–9000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
8901 1995 UJ4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
8902 1995 UK4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
8903 Paulcruikshank 1995 UB7 26/10/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
8904 Yoshihara 1995 VY 15/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
8905 Bankakuko 1995 WJ 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
8906 Yano 1995 WF2 18/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
8907 Takaji 1995 WM5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
8908 1995 WY6 18/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
8909 Ohnishitaka 1995 WL7 27/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
8910 1995 WV42 25/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 13 km MPC · JPL
8911 Kawaguchijun 1995 YA 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
8912 Ohshimatake 1995 YN1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
8913 1995 YB2 22/12/1995 Haleakalā NEAT 20 km MPC · JPL
8914 Nickjames 1995 YP2 25/12/1995 Stakenbridge B. G. W. Manning 11 km MPC · JPL
8915 Sawaishujiro 1995 YK3 27/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 30 km MPC · JPL
8916 1996 CC 01/02/1996 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
8917 Tianjindaxue 1996 EU2 09/03/1996 Xinglong SCAP 37 km MPC · JPL
8918 1996 OR1 20/07/1996 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
8919 Ouyangziyuan 1996 TU13 09/10/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
8920 1996 VZ29 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,2 km MPC · JPL
8921 1996 VH30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
8922 Kumanodake 1996 VQ30 10/11/1996 Nanyo T. Okuni 4,0 km MPC · JPL
8923 Yamakawa 1996 WQ1 30/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
8924 Iruma 1996 XA32 14/12/1996 Chichibu N. Satō 3,6 km MPC · JPL
8925 Boattini 1996 XG32 04/12/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 4,5 km MPC · JPL
8926 Abemasanao 1996 YK 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
8927 Ryojiro 1996 YT 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
8928 1996 YH2 23/12/1996 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
8929 Haginoshinji 1996 YQ2 29/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
8930 Kubota 1997 AX3 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
8931 Hirokimatsuo 1997 AC4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
8932 Nagatomo 1997 AR4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
8933 Kurobe 1997 AU6 06/01/1997 Chichibu N. Satō 7,5 km MPC · JPL
8934 Nishimurajun 1997 AQ12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
8935 Beccaria 1997 AV13 11/01/1997 Sormano P. Sicoli, M. Cavagna 3,3 km MPC · JPL
8936 Gianni 1997 AS17 14/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,9 km MPC · JPL
8937 Gassan 1997 AK19 13/01/1997 Nanyo T. Okuni 5,9 km MPC · JPL
8938 1997 AF21 09/01/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
8939 Onodajunjiro 1997 BU1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
8940 Yakushimaru 1997 BA2 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
8941 Junsaito 1997 BL2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 18 km MPC · JPL
8942 Takagi 1997 BR2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
8943 Stefanozavka 1997 BH3 30/01/1997 Stroncone A. Vagnozzi 8,8 km MPC · JPL
8944 Ortigara 1997 BF9 30/01/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 7,6 km MPC · JPL
8945 Cavaradossi 1997 CM 01/02/1997 Prescott P. G. Comba 8,7 km MPC · JPL
8946 Yoshimitsu 1997 CO 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
8947 Mizutani 1997 CH26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
8948 1997 CW27 06/02/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
8949 1997 CM28 13/02/1997 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
8950 1997 EG46 15/03/1997 Xinglong SCAP 14 km MPC · JPL
8951 1997 FO 19/03/1997 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
8952 ODAS 1998 EG2 02/03/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
8953 1998 FC61 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
8954 Baral 1998 FK62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
8955 1998 FR79 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
8956 1998 FN119 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
8957 Koujounotsuki 1998 FM125 22/03/1998 Geisei T. Seki 4,1 km MPC · JPL
8958 Stargazer 1998 FJ126 23/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
8959 Oenanthe 2550 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
8960 Luscinioides 2575 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
8961 Schoenobaenus 2702 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
8962 Noctua 2771 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
8963 Collurio 4651 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
8964 Corax 7643 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
8965 Citrinella 9511 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
8966 Hortulana 3287 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
8967 Calandra 4878 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
8968 Europaeus 1212 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
8969 Alexandrinus 1218 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
8970 Islandica 1355 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
8971 Leucocephala 2256 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
8972 Sylvatica 2319 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
8973 Pratincola 3297 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
8974 Gregaria 3357 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
8975 Atthis 4076 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
8976 Leucura 4221 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
8977 Paludicola 4272 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
8978 Barbatus 3109 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
8979 Clanga 3476 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
8980 Heliaca 4190 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
8981 1964 YJ 31/12/1964 Nanking Purple Mountain Obs. 14 km MPC · JPL
8982 Oreshek 1973 SQ3 25/09/1973 Nauchnij L. V. Zhuravleva 4,1 km MPC · JPL
8983 Rayakazakova 1977 ED1 13/03/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 12 km MPC · JPL
8984 Derevyanko 1977 QD3 22/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 5,3 km MPC · JPL
8985 Tula 1978 PV3 09/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh 3,3 km MPC · JPL
8986 Kineyayasuyo 1978 VN2 01/11/1978 Caussols K. Tomita 11 km MPC · JPL
8987 1978 VD4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
8988 1979 MA4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 16 km MPC · JPL
8989 1979 XJ 15/12/1979 La Silla H. Debehogne, E. R. Netto 3,2 km MPC · JPL
8990 Compassion 1980 DN 19/02/1980 Kleť Kleť Obs. 17 km MPC · JPL
8991 Solidarity 1980 PV1 06/08/1980 La Silla ESO 8,4 km MPC · JPL
8992 Magnanimity 1980 TE7 14/10/1980 Nanking Purple Mountain Obs. 5,9 km MPC · JPL
8993 Ingstad 1980 UL 30/10/1980 La Silla R. M. West 7,1 km MPC · JPL
8994 Kashkashian 1980 VG 06/11/1980 Anderson Mesa B. A. Skiff 6,5 km MPC · JPL
8995 Rachelstevenson 1981 EB9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
8996 Waynedwards 1981 EC10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
8997 Davidblewett 1981 ES14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
8998 Matthewizawa 1981 EG23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,2 km MPC · JPL
8999 Tashadunn 1981 EJ28 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
9000 Hal 1981 JO 03/05/1981 Anderson Mesa E. Bowell 3,6 km MPC · JPL